Μήπως το παιδί μου έχει Μαθησιακές Δυσκολίες;

Αν είναι μέχρι 5 ετών…

 • Καθυστέρηση ομιλίας (μέχρι 2+ ετών λέει λέξεις και φτιάχνει μικρές προτάσεις)
 • Δυσκολία στην απομνημόνευση ποιημάτων και τραγουδιών με ομοιοκαταληξία
 • Σύγχυση λέξεων με ακουστική ομοιότητα, π.χ. μήλο-ξύλο-φύλλο
 • Δυσκολία στην εκτέλεση οδηγιών ή παραγγελμάτων
 • Αδιαφορία για την ακρόαση παραμυθιών
 • Δυσκολία στον προσανατολισμό και την πλευρίωση
 • Δυσκολία στον συντονισμό των κινήσεων (σκοντάφτει, πέφτει, παραπατάει, δυσκολεύεται στη σκάλα ή να ντυθεί μόνο του)
 • Οικογενειακό ιστορικό με δυσκολίες

Στο Νηπιαγωγείο…

 • Εμφανίζει δυσκολία και αστάθεια στον προσανατολισμό στο χώρο και το χρόνο
 • Δεν διακρίνει τις προμαθηματικές έννοιες:
 • πάνω-κάτω δεξιά-αριστερά μπροστά-πίσω
 • καθώς και τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα:
 • Ανατολή-Δύση-Βορράs-Νότοs
 • Δεν μπορεί να διακρίνει την κατεύθυνση του ωροδείκτη και του λεπτοδείκτη και τη διαφορά τους (ποιος δείχνει τι) κι έτσι δεν μπορεί να μάθει την ώρα
 • Δυσκολεύεται στη μαθηματική σειρά των αριθμών, αλλά και στην αναγνώρισή τους
 • Ανάλογες δυσκολίες παρουσιάζει στις σειροθετήσεις, όπως: στις ημέρες της εβδομάδας, τους μήνες καθώς και ποιοι από αυτούς έχουν 30 και ποιοι 31 ημέρες
 • Δεν μπορεί να μάθει το αλφάβητο
 • Δεν θυμάται αριθμούς τηλεφώνου, την διεύθυνσή του, το σχολείο του
 • Δυσκολεύεται να μάθει μουσικές νότες

Στο Δημοτικό…

 • Χάνει τα βιβλία και τα τετράδια ή ξεχνάει πράγματα στο σπίτι ή στο σχολείο
 • Δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει ψαλίδι, να δέσει τα κορδόνια του, να πιάσει μολύβι, να ζωγραφίσει σε πλαίσιο, να ενώσει τελίτσες
 • Παρουσιάζει δυσκολία στην αναγνώριση γραμμάτων, στην απόδοση του σωστού φωνήματος-γράμματος, στην ανάγνωση, την ορθογραφία
 • Δυσκολία στο γράψιμο, τη φορά των γραμμάτων
 • Κάνει αντιστροφές (να-αν), αντικαταστάσεις (μάτι-κάτι) κλπ.
 • Παρουσιάζει «καθρεπτική» ανάγνωση ή γραφή (χα αντί αχ) και γραφή των λέξεων από δεξιά προς τα αριστερά
 • Δυσκολία στην απομνημόνευση και στην αφήγηση με διαδοχική σειρά γεγονότων
 • Δεν μαθαίνει την προπαίδεια
 • Δεν ξέρει τον μηχανισμό της διαίρεσης
 • Δεν ξεχωρίζει τα μέρη του λόγου (ρήματα-ουσιαστικά-επίθετα)
 • Έχει μεγάλη απροθυμία για το σχολικό διάβασμα
 • Ξεχνάει να ολοκληρώσει τη σχολική του εργασία στο σπίτι

Στο Γυμνάσιο…

 • Οι γραπτές εργασίες του είναι ελλιπείς και η ανάπτυξη του θέματος είναι ανεπαρκής
 • Έχει μεγαλύτερη άνεση στον προφορικό λόγο
 • Δυσκολεύεται στην κατανόηση και απομνημόνευση του γραπτού λόγου
 • Παρουσιάζει μεγάλη απροθυμία για διάβασμα και γράψιμο
 • Αδιαφορεί για την εκμάθηση ξένων γλωσσών
 • Κάνει ορθογραφικά λάθη
 • Έχει δυσγραφία
 • Απουσιάζει κάθε οργάνωση στην τσάντα, στο γραφείο και στο δωμάτιό του
 • Νιώθει απογοήτευση, αισθήματα μειονεξίας, έλλειψη αυτοπεποίθησης
 • Εμφανίζει βίαιη συμπεριφορά
 • Εκφράζει καλλιτεχνικές τάσεις και δημιουργικά ταλέντα