Παροχές ταμείων

Το "ΦΡΟΝΤΙΖΩ" συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Προκειμένου οι γονείς να λάβουν έγκριση από το Ταμείο τους για όλα τα είδη θεραπειών, χρειάζεται να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Διαδικασίες Ταμείων

Για τον ΕΟΠΥΥ:

1ο: Παίρνετε γνωμάτευση και παραπεμπτικό για θεραπείες από δημόσιο φορέα (ιατροπαιδαγωγικά κέντρα ανάλογα με την περιοχή διαμονής ή ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες των νοσοκομείων π.χ. νοσοκομείο Παίδων κ.α.)

2ο: Επικυρώνετε τη γνωμάτευση σε έναν ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ

3ο: Οι υπόλοιπες διαδικασίες γίνονται από εμάς