Ειδικό παιδαγωγικό

Στηρίζει παιδαγωγικά-μαθησιακά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, νοητική καθυστέρηση, διαταραχές της επικοινωνίας, διαταραχές υπερκινητικού τύπου, διαταραχές του συναισθήματος κ.α.