Εργοθεραπεία

Απευθύνεται σε παιδιά με ειδικές δυσκολίες στην αδρή και λεπτή κινητικότητά τους (π.χ. δυσγραφία κ.α.), στη μνήμη, στη συγκέντρωση, στις κοινωνικές τους δεξιότητες και γενικότερες δυσκολίες στη συνολική λειτουργικότητά τους.