Συμβουλευτική γονέων

Υποστηρίζει συμβουλευτικά όλους τους γονείς των παιδιών που έχουμε αναλάβει τη θεραπεία τους, αλλά και γονείς που δυσκολεύονται να διαχειριστούν ποικίλα θέματα στη σχέση τους με τα παιδιά τους.