Σχολική μελέτη

Απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου και έχει ως στόχο τη μελέτη των μαθημάτων και την προετοιμασία του παιδιού για το σχολείο με την εποπτεία έμπειρων εκπαιδευτικών και ειδικών παιδαγωγών.