Προσωπικά Δεδομένα

Το "ΦΡΟΝΤΙΖΩ" δημοσιεύει φωτογραφίες μόνον μετά τη γραπτή σύμφωνη γνώμη των εικονιζόμενων ή των κηδεμόνων τους. Επίσης, το "ΦΡΟΝΤΙΖΩ" δεσμεύεται ότι δεν θα διαθέσει ούτε θα πωλήσει τις εν λόγω φωτογραφίες σε κανέναν και για κανένα λόγο, εκτός και αν υπάρχει η προηγούμενη γραπτή σύμφωνη γνώμη των εικονιζόμενων ή των κηδεμόνων τους.

Παράλληλα, δηλώνεται ρητά ότι οι φωτογραφίες αποτελούν μέρος της πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος δικτυακού τόπου και δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο, από κανέναν και με κανέναν τρόπο η αντιγραφή, αναδημοσίευση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση, είτε αυτή αποσκοπεί στο κέρδος είτε όχι.

Φωτογραφίες

Αγαπητοί επισκέπτες, είστε ευπρόσδεκτοι να "ξεφυλλίσετε" τη συλλογή των φωτογραφιών μας που θα σας δώσουν μία μικρή εικόνα της δουλειάς που γίνεται στο "ΦΡΟΝΤΙΖΩ".