Ιστορικό

Δημιουργήσαμε το "ΦΡΟΝΤΙΖΩ" με στόχο να αποτελέσει ένα σύγχρονο θεραπευτικό κέντρο πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας των ποικίλων ψυχοσυναισθηματικών, μαθησιακών και εκπαιδευτικών δυσκολιών, μικρών και μεγάλων.

Το κέντρο μας είναι στελεχωμένο από εξειδικευμένη ομάδα ειδικών (παιδοψυχίατρος, κλινικός ψυχολόγος, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές), με πολύχρονη εμπειρία στον χώρο της ψυχικής υγείας.

Απώτεροι στόχοι είναι πρώτον, η έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση και δεύτερον, η αποτελεσματική παρέμβαση ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η παρέμβαση θα παίρνει τις εξής μορφές: λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ατομική ή ομαδική, ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική γονέων, ενημέρωση και δικτύωση με φορείς όπως σχολεία, δήμους, κέντρα ψυχικής υγείας, παιδικούς σταθμούς κ.α.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή και απορία.

Οι υπεύθυνοι του κέντρου:

Επιστημονική Υπεύθυνη: Κωνσταντίνα Καπώνη - Κλινική Ψυχολόγος

Διοικητικός Υπεύθυνος: Πάρις Μαργαρίτης